JY01
JY02-4
JY03-1

önüm

derman enjamlary, gaplaýyş materiallary we

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany hakda

2da3462c

näme edýäris

“Cixi JVB Bearing Co., Ltd” 2000-nji ýylda esaslandyryldy.Biz halkara standart önümçilik kompaniýasy.Miniatýura, kiçi podşipnikler, inçe diwarly podşipnikler, flanes podşipnikleri we MR, MF ýaly çuňňur çukur podşipnikleri öndürmekde ýöriteleşýäris.Kompaniýamyz güýçli önümçilik kuwwatyna, ajaýyp önümçilik enjamlaryna, ösen önümçilik tehnologiýasyna we ajaýyp hil barlag ulgamyna eýedir.Standart dolandyryş tertibini kabul edýäris.Kompaniýamyzda 4 million podşipnik bar.Gerekli podşipnikleri birnäçe günden alyp bilersiňiz.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz barada iň soňky maglumat.

Gollanma üçin basyň
 • The company introduces a large number of talents, researches projects and is responsible for customers

  ŞAHSY .ET

  Kompaniýa köp sanly zehin bilen tanyşdyrýar, taslamalary gözleýär we müşderiler üçin jogapkärdir

 • Professional research project team for different customer needs

  Gözleg

  Müşderiniň dürli zerurlyklary üçin hünär gözleg taslamasy topary

 • New technology transformation mode,research high quality products

  TEHNOLOGI .A

  Täze tehnologiýany özgertmek tertibi, ýokary hilli önümleri gözlemek

amaly

CIXI JVB Bearing Co., Ltd.

 • 2000 2000-nji ýyl

  “Cixi JVB Bearing” kompaniýasy 2000-nji ýylda döredildi

 • 20 20

  Döredileli bäri 20 ýyl mikroga gönükdirildi

 • 8000 8000

  inçe diwarly podşipnikler häzirki wagta çenli ýurtda 8000-den gowrak distribýutor bar

 • 3000 3000

  ýurtda 3000-den gowrak ýerli we şäher derejesinde öz paýlaýjylary bar

 • 40 40

  önümleri ýurduň çar künjegine ýaýradylýar we 40-dan gowrak ýurtda we sebitde gowy satylýar

habarlar

CIXI JVB Bearing Co., Ltd.

Çuňňur çyzykly podşipnikleriň we gurnama usullarynyň aýratynlyklary

Çuňňur çyzykly rulman rulmanlaryň iň köp ýaýran görnüşlerinden biridir.Çuňňur çukur topy götermegiň esasy görnüşi daşky halkadan, içki halkadan, polat toplardan we kapasadan ybaratdyr.

Bilim bölümi bolan JVB

Aşakdaky meseleler we çözgütler diňe çuňňur çukurly podşipnikler üçin, meseleleriň we çözgütleriň gurulmagy we ulanylmagy bilen baglanyşykly 1-nji mesele bearing Ruletany gurup bolmaýar (kiçi içki diametri ýa-da uly daşy ...
has köp >>

Rulmany nädip saýlamaly?

Rulman saýlanyňyzda birnäçe möhüm faktorlary göz öňünde tutmaly.Ilki bilen göz öňünde tutulmaly faktor, rulmanyň göterip biljek ýükidir.Iki görnüşli ýük bar.-Aksial ýük: aýlanma okuna paralel -Radial ýük: aýlanma okuna perpendikulýar Eac ...
has köp >>